เพราะเราเข้าใจปัญหาของคุณแม่...

"การนวด" เป็นศาสตร์มหัศจรรย์และเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ควรได้รับการส่งเสริมให้มีการศึกษาและสืบทอดศาสตร์กันในวงกว้าง นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสืบมาการนวดจึงปรากฏให้เห็นในแทบทุกทวีปของโลกเป็นการบำบัดที่เอาใจใส่ทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์ การนวดที่ดีต้องทำอย่างตั้งใจมีความรักและเมตตา ใส่จิตใจลงไปในขณะที่นวดด้วยจังหวะและการลงน้ำหนักมือ เป็นไปตามความรู้สึกของผู้นวด ผู้ทำการนวดที่ดีจะมีมืออุ่นหรือพลัง "ซี่" ถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้. ในยุคปัจจุบันผู้คนเริ่มหันกลับมาให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับการนวดเต้านมโดยเฉพาะในกลุ่มแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่ประสบกับปัญหาน้ำนมไม่ไหล น้ำ นมน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูก ถือเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ ทั้งที่มีความตั้งใจแต่แรกว่าจะเลี้ยงลูกด้วยนมตนเอง จำต้องหันไปพึ่งพานมผงอย่างน่าเสียดาย การนวดเต้านมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่หวังว่าจะทำให้แม่กลับมาทำหน้าที่แม่ได้อย่างสมบูรณ์ และไม่ต้องพึ่งพานมผงอีกต่อไป

เกี่ยวกับครูวรรณ

ทำไมต้อง"ครูวรรณ" ?

เพราะเข้าใจถึงปัญหาของคุณแม่ลูกอ่อน เราจึงออกแบบบริการเพิ่อช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด ผสานด้วยความใส่ใจ ละเอียด พิถีพิถันในทุกๆขั้นตอนการดูแลสุขภาพของคุณ

ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

ด้วยประสบการณ์จากสถานประกอบการด้านสุขภาพ ความงามที่เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ.2538 ทำให้เรามั่นใจในความเป็นมืออาชีพที่เข้าใจปัญหาของคุณอย่างแท้จริง

คุณวุฒิรับรองจากสถาบันชั้นนำ

ผ่านการอบรมและฝึกฝนจากสถาบันที่ได้มาตราฐานจากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรของหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย

ใส่ใจ ดูแล ดุจญาติมิตร

ด้วยหัวใจของความเป็นแม่ จึงเข้าใจว่าคุณต้องการอะไร ใช้ความหลักมนุษย์ธรรมในการให้บริการ เราเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไขเสมอ

เป็นระบบ เครื่องมือสะอาด ปลอดเชื้อและทันสมัย

บริการเป็นระบบขั้นตอนตั้งแต่ให้คำปรึกษา วินิจฉัยอาการ จนถึงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่ทันสมัย สะอาดอนามัย เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

สามารถให้บริการทั้งนอกและในสถานที่

เพราะเราเข้าใจในข้อจำกัดของคุณแม่ในการเข้ารับบริการ จึงเตรียมความพร้อมในบริการพิเศษที่สามารถเดินทางออกไปให้บริการแก่ลูกค้าได้ ด้วยราคาที่สมเหตุผล

ครบวงจรด้วยการดูแลสุขภาพและความงามองค์รวม

บริการคอร์สสุขภาพและความงามสำหรับคุณแม่เพื่อเตรียมตัวกลับไปทำงานหรือปรับรูปโฉมให้กลับไปดูสดใสอีกครั้ง ด้วยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะทาง